Scroll Top
Виненият туризъм в България

 

Виненият туризъм в България през погледа на туроператори и организатори на събития

През последните 2 години, може би най-предизвикателните години за туризма не само в България, но в световен мащаб, бяха направени серия анкети, които да дадат яснота за състоянието на винения туризъм в страната. Първата – Национална анкета за състоянието на винения туризъм в България през 2020г., бе насочена към доставчика на тези услуги, а именно винарските изби. След това се допитахме до потребителите – винените любители и пътешественици и за финал анкетирахме туроператорите, туристическите агенти и гидовете, които ще наречем ”дистрибутори” на туристическата услуга. 

Като че ли цикълът е затворен, но не точно, защото има още много “играчи”, с чиято помощ виненият туризъм би бил по-успешен, но това ще оставим за друга публикация. 

Предвид ниската активност не може да се твърди, че резултатите и от трите анкетите са изчерпателни. Причините за тази ниска активност може да са много: може темата да е непозната и да липсва интерес, което би бил най-лошия отговор. Но ако липсва интерес към винения туризъм от страна на винарските изби, на винените любители и на туроператорите, какво всъщност е бъдещето на България като винена туристическа дестинация?

Надяваме се да е липса на време, което би ни говорило, че има раздвижване в туризма или пък, че се влагат много повече усилия в тези трудни времена. Причината, конкретно за последната анкета, може да бъде и това, че тя не е достигнала до много туроператори, макар да я изпратихме до 97 е-мейла на туроператори и е споделена в социалните мрежи- 2 специализирани групи на туристически фирми. И тук е момента да благодарим на тези от тях, които отделиха време и колкото и тривиално да звучи, техните отговори са важни за нас.

Преди да споделим техните отговори, нека си отговорим на основния въпрос:

Защо всъщност са ни важни туроператорите?

Най-лесно разбираемото сравнение, направено с виното е, че туристическите фирми (туроператори, турагенти, екскурзоводи, организатори на събития) са като дистрибуторите на вино, но в случая те дистрибутират туристическата услуга на винарските изби. С тяхна помощ виненият туризъм в дадена изба, регион и като цяло в страната ни може да достигне до много по-голяма група потребители извън границите на България. 

 И те като дистрибуторите не работят с всички винарски изби, а с тези, които предлагат добро и постоянно качество (на туристическата услуга и виното), на добра цена и разбира се с добра отстъпка. 

И те като дистрибуторите разчитат на добро партньорство и внимателно подбират своите партньори, познавайки добре желанието на туристите, които водят и следвайки своята концепция за туризъм в България. Голяма част от тях имат добър поглед върху новите тенденции в туризма и търсенето на потребителите,  но като че ли не познават възможностите на България като винена дестинация.

Виненият туризъм в България през погледа на туроператори и организатори на събития
Снимка: Винарна Рупел – винен велотур

Малко са туроператорите в България, които са се специализирали само във винения туризъм, но дори и те не работят с всички изби, защото са подбрали такива, които знаят, че няма да ги злепоставят нито по отношение на качеството на виното, нито с качеството на посрещането на техните туристи. Но докато те са във винения свят и са информирани за всички промени, нови изби, нови преживявания, които да предложат и са в постоянно търсене на нови, то останалите туристически фирми не са.

Не са малко туропеторите, които предлагат изключително качествени турове с културна насоченост, винено-кулинарни маршрути и по-уникални преживявания, но те разчитат на утвърдили се винарски изби, а ако има нови такива, разчитат да бъдат информирани, поканени да се запознаят с тях и лично да преживеят виното в избата, за да могат да го предлагат в своите туристически обиколки в страната. 

Рекламирайки своите туристически пакети в чужбина, на изложения или сред чуждестранни партньори, те всъщност рекламират винения туризъм в България (ако го предлагат). Колкото повече туристически фирми говорят за българско вино, толкова по-разпознаваема дестинация ще бъдем както за организирани, така и за крайни туристи. Кръгът от партньори може да се запълни и с търговците на български вина в чужбина, за да могат взаимно да си помогнат за намиране на туристи към България, но и за лесна доставка на вина след посещението им в страната ни. Но това е друга тема.

Според туристическия регистър в страната ни има 4592 фирми, от които 1233 са туроператори, 1739 туроператори и турагенти, 1621 туристически агенти и 1537 екскурзоводи. Немалка част от тях са с преустановена дейност или невалидна застраховка, някои от тях са само изходящ туризъм. Още по-малка част от тях искат да избягат от масовия туризъм и са се насочили към алтернативния, какъвто е и виненият, въпреки това остава значителен брой туристически фирми потенциално заинтересовани от винения туризъм. 

 В нашата анкета се включиха само 47, от които 19 туроператора (ТО), 4 туристически агента (ТА),15 ТО и ТА, 11 лицензирани екскурзовода, 3-ма организатори на събития, един проект за винен туризъм, един организатор на пътувания към ТО, един консултант и един член на НПО в туризма. Този брой далеч не дава цялостна картина, но сме убедени, че в отговорите им се крият много от проблемите, върху които всяка винарска изба може да помисли, за да бъде по-успешна във винения туризъм. 

Първият им зададен конкретен въпрос е:

Организирате ли винени турове в България?

17% отговорят, че организират винени турове само за чужденци, 12,8 % – предмно за българи, 42,6 % включват по една винарска изба в някои туристически маршрути в страната, 23,4 % включват винаги по една винарска изба в туристическите си маршрути, 8,5% включват винарска изба във всеки регион в България, 17% включват посещение в изба само по запитване от туристите, 6,4% нямат интерес към винения туризъм, а следващите 4 отговора са дали по един човек от анкетираните : “Организираме посещение на винарска изба, като допълнителна активност при конференции и мероприятия”, „Обслужвам туристи по такива турове“, „Когато имаме чуждестранни партньори, предлагаме им дегустации и посещения на изба“, “Бих искала фирмите, с които работя да организират”, “Ако зависеше от мен, щях да организирам”.

Как и къде намирате информация за винарски изби, отворени за посещения в даден район на България?

44,7 % намират информация в сайтове и платформи за вино и винен туризъм. 8,5% – във винени каталози, 40,4% търсят препоръки от колеги, 59,6 % познават лично винарските изби в България и директно се свързват с тях, 19,1% намират информация по време на винени изложения, 21,3% от туристически форуми и изложения, 44,7% търсят директно в сайта на винарските изби, а по един човек са дали следните 3 отговора : социални мрежи, лично посещение и лично впечатление. 

Посочете конкретен източник на информация за винен туризъм в България (сайт/онлайн платформа/каталог/списание/изложение)
Винен туризъм в България
Снимка: Винен журнал на winetours.bg

Помолени да посочат конкретен източник на информация за винен туризъм в България, 14 от запитаните посочват платформата за винен туризъм Winetours.bg, 7 от отговорите са за Divino.bg, Вино зона – 3-ма, изложение Винария – 3-ма, списание Бакхус -2-ма, туристическите изложения в Пловдив (Дефиле на младото вино и Дефиле Вино и гурме) – 2-ма, Карта на виното Стара Варна -2-ма и по един отговор за туристическото изложение Ваканция БГ,  Балканско винено изложение, winetrips.eu, Via Vino и като цяло интернет и социални мрежи като WINE TOUR Northeast Bulgaria.

Как бихте описали състоянието на винения туризъм в България?

38,3% посочват – много добро качество на вината и на изживяването в избите, но трудна комуникация за резервиране на услуги;

34 %-предлагаме страхотен туристически продукт, но липсва реклама;

25,5%-много добро качество на вината, но качеството на туристическите услуги е незадоволително;

25,5%-страната ни набира все по-голяма популярност като винено-туристическа дестинация;

19%-много добро качество на вината и на туристическите услуги в избите;

19%-страната ни не е известна като туристическа дестинация;

2,1%-вместо винени гидове туристите срещат в избите аниматори (крайно неуважително към туристи ценители);

2,1%-много хубави вина, но не навсякъде се предлагат дегустации;

Инфраструктура: Кои са критериите при избор на винарски изби, които да включите в тура?

За 61.7% близостта до туристически обекти или курорти е основен критерии. 55,3 % посочват добра пътна инфраструктура до избата, за 44,7% е важно да има възможност за изхранване в или до избата. 25,5% – да има паркинг, 23,4% – висока концентрация на винарски изби в един район. За 14,9% да има настаняване в избата, а за 12,8% да има настаняване в близост до избата. 

По един човек са посочили следващите няколко отговора: „качествата на вината и начин на представянето им“; „зависи от тура – настаняване и изхранване в избата не винаги са критерии“; „да е професионално направена дегустацията“; „трябва да е на удобно място, за да могат да се посетят и другите обекти“; капацитет да посреща туристи, групи, все пак трябва да има място, където да се опитат вината (да се седне). Номерът „на крак“ до бъчвите не върви с възрастни клиенти“.

Вина: Какви са критериите ви за ВИНОТО, за да изберете винарска изба?

78,3%- да има вина от местни сортове;

73,9%- отлично качество на вината, без значение от медалите от местни или международни конкурси;

30,4%-производители на био/натурални вина;

26,1% лимитирано производство или по-слабо разпространени в търговската мрежа вина, тъй като искаме да покажем нещо ексклузивно;

10,9% -вина с медали от международни конкурси;

10,9%- добра разпознаваемост на марката;

6,5% – качеството на вината не е от значение, ако туристическата услуга е добра;

 2,2% -изпълнявам програма, но ексклузивните вина от местни сортове са за предпочитане;

2,2% -отлично качество на вината, що се отнася до винени турове за любители и професионалисти. Докато при включване на посещение на винарна за туристическа група качеството на вината не е от първостепенно значение, стига услугата да е на много добро ниво.

Туристически услуги, предлагани от избите, които търсите при избор на винарна, която да включите в тура?

85,1%- винен тур из избата;

66%-представяне на вината и избата от технолог/собственик;

66%-възможност за обяд/вечеря в избата;

53,2%-посещение на лозови масиви;

51,1%-възможност за дегустация на открито;

51,1%-представяне на вината и избата от винен гид;

27,7%-презентацията да бъде водена на английски;

23,4%-само дегустация на вина с подходящи апетайзъри;

10,6%-ресторант;

6,4%-хотел, къща за гости;

4,2%-водене на презентация на друг език;

2,1%- хотел със СПА.

Какъв тип винарни предпочитате да включвате в туровете?

70,2% включват различни типове винарни в различните турове;

53,2% търсят семейни винарни, но с дегустационни зали;

21,3% посочват малки семейни винарски изби с дегустации някъде в производствените помещения;

14,9% – по-големи и модерни винарски изби;

2,1% -винарни в близост до основните маршрути на културния туризъм;

2,1% изпълняват програма, но се радват на малки семейни винарски изби.

В кои райони най-често организирате винени турове или включвате винарска изба в туристически маршрут?

70,2% – Около Пловдив

53,2% – По Долината на Струма

21,3% – Около Чирпан и Стара Загора

21,3% – Около Пазарджик

17% – по Северното Черноморие

14,9% – Около Велико Търново

10,6%- Около Шумен

8,5% – Около Видин

6,4% -Около Сливен

4,3% – Около Плевен

2,1%- Около Хасково и Свиленград

и 4,2 % – не конкретизират, а посочват избрания маршрут като основен критерий.

Други критерии при избор на партньор-винарска изба:

93,6% – бърза и лесна комуникация с избата;

68,1% -да работят в почивни дни и празници;

59,6%- гъвкаво работно време;

44,7% – комисион от предлаганите туристически услуги;

2,1% – отложено плащане;

2,1%- банково плащане;

2,1%- кооперативност и готовност за съдействие при нужда от по-специфична услуга или дегустация. Креативност в презентациите и туристическата услуга.

Кои от тези винени преживявания бихте включили във винен тур/тиймбилдинг във винарска изба?
Виненият туризъм в България
Снимка: Via Vino във винарска изба Коларово

73,9% – образователни тематични дегустации (местни сортове, вертикални дегустации);

63% – винени пикници;

54,3% – участие в гроздобер;

37% – направи си собствен купаж;

23,9% – слепи дегустации;

17,4%- велотур из лозовите масиви;

2,1% – арт дегустации;

2,1% – конен тур в района в комбинация с дегустация.

Кои от посочените неудобства сте срещали при организиране на винен тур/посещение на изба?

52,2% – трудна комуникация с избата, не отговарят на е-мейли;

45,7%- няма отстъпка за туроператори;

45,7%- не приемат малки групи туристи (до 4-ма човека);

39,1%- не работят в почивни дни;

37% – няма информация за възможност за дегустации в сайта на избата;

37%- дълго изчакване на оферта;

34,8 % – дегустациите са прекалено скъпи за услугата, която предлагат;

32,6% – пътят до избата е лош;

30,4%- не говорят чужд език;

23,9%- няма напътстващи табели по пътя;

2,2% – негостоприемни, безлични, неадекватни в обслужването.

В рамките на какъв срок очаквате оферта по запитване от винарска изба?

Отговорите на този въпрос даваме като снимка! 

винен туризъм

Какъв е размерът на търговската отстъпка от дегустациите, която очаквате?

60,9% – 10% отстъпка;

39,1% очакват 15% отстъпка;

10,9% разчитат на 20% отстъпка;

4,3% от отговорилите смятат, че цените на дегустациите са ниски и отстъпката не е от значение;

2,1%-зависи от броя на туристите, от вида на дегустацията;

2,1%- при работа с индивидуални туристи е трудно да се включи и комисионна за екскурзовода/организатора. Качеството на дегустация, презентация и на самите вина е по-важно;

2,1%-важно е качественото преживяване: местоположение, посрещане, вино, местен сорт, история, пейзаж и т.н.

Коя е винарската изба, която най-често посещавате с туристи (може повече от един отговор)?

Вила Мелник, Вила Юстина и Старосел са най-често посочваните отговори като имат равен брой гласове, след тях са Тодоров, Мидалидаре, Златен Рожен, Меди Вали, Орбелус, Лясковец ????, Загрей, Заара Естейт, Кордопулова къща, а следните имат по един отговор: изби в Брестовица, Black Sea gold, Queen’s winery, Боровица, Ветровити хълмове, Беса Вали, Вила Басареа, Драгомир, Салла Естейт, Логодаж, Кастра Рубра, Седем поколения, Сухиндол, Върбовка, Царев Брод, Полихронов, Вила Варна. 

Включвате ли винарски изби в чужбина в туристическите си предложения? (в Друго посочете страните или регионите)?

41,9% – само при запитване от туристите;

39,5% – да, в някои страни/региони;

9,3%- да, винаги;

Има и такива, които не предлагат турове в чужбина, а други са решили да изброят страните, в които включват посещение в изба – Германия, Португалия, Румъния, Гърция, Сърбия, Албания, Северна Македония, Косово.

Оставете Вашите препоръки към винарските изби

“1.Приоритет да бъде обучението на тема ВИНЕН ТУРИЗЪМ, в т.ч. и на персонала, ангажиран с посрещането на гости.

2.Партньорство с останалите изби в региона;

3.Иновативност, креативност, комуникация, организиране на тематични събития.”

“Нужно е да разберат, че сме от един отбор и само ще спечелят, ако играем заедно!”

“Да осигурят винен гид, който да посреща туристите и в почивните дни.,Да подобрят представянето на туристическите си услуги в интернет.Да подхождат по-професионално при работа с туроператори.”

“Бърза комуникация, гъвкаво работно време – особено в почивни дни, отстъпка за ТО/ТА, възможност за изхранване с типични за региона храни”.

“Ползване на поне 1 чужд език, съпоставяне с чужди, по-познати вина, технологии, добри презентационни умения….”

“Ако една изба реши да прави винен туризъм, нека го прави на 100%, а не с условности.”

“По-разнообразен туристически продукт и по-голямо желание за посрещане на туристи и особено малки (индивидуални) групи.”

“Ограниченото работно време често създава сериозни неудобства, както и липсата на комисионна било то за малки групи или индивидуални туристи.”

“Повече гъвкавост, в някои много добри изби липсват условия за дегустация и удобства за туристи.”

“Да представят по атрактивен начин производството си и качествата на бълг. вина.”

“Дръжте ни информирани за новите си постижения и подобрения в посока създаване на по-добри условия за обслужване на винени турове. Бъдете активната страна!”

“Малко, но качествено!”

“Да работят върху предлагането на съпътстващи услуги.”

“Да са повече отворени към туристи, малки групи, за да може да се популялизира българския винен туризъм извън България”.

“Да има по-разнообразни оферти!”

“Професионализъм (качествени вина, добро обслужване, топло отношение към посетителите).”

“Да са по-склонни да работят с туроператори дори за малки групи или индивидуални туристи.”

“По-голяма гъвкавост, възможност собственици / енолози да водят дегустацията и винения тур.”

“Повече прецизност в предлаганията на продукта!”

“Да подобрят комуникацията с професионалистите в туризма, така резултатите ще са по-добри.”

“Технолозите най-добре могат да презентират историята на виното и неговият път до бъчвите. Произвеждайте пенливо вино.”

“Достъпност на лозовите масиви за изнесени дегустации/ Разнообразяване на услугата винен тур с дегустация, чрез включване на атрактивен елемент. Сувенир или малък уъркшоп/ Възможност за водене на дегустация директно на чужд език/ Обслужване и на индивидуални клиенти за дегустация.”

“Всички винарски изби имат желание да разширят кръга на потребителите си, а това изисква много усилия – маркетинг и реклама, отлична комуникация с потенциалните посетители, нови предложения за уникални събития и т.н.”

самооценката

Цялостен анализ на винения туризъм през очите на туроператорите е трудно да се направи с толкова малко анкетирани, но всяка винарска изба, която иска по-добре да предлага винените си услуги и да привлича повече партньори и крайни клиенти, може сама да извади изводи от отговорите им.

И по-скоро да се опита да отговори на следните въпроси:

 1. Къде е представен виненият туризъм, която избата Ви предлага? Има ли го в сайта на избата, в посочените сайтове и платформи по-горе? Участвате ли на винени или туристически изложения и достатъчно ли говорите за винения туризъм по време на участието Ви?
 2. Актуална ли е информацията там? Ако не е, погрижете се да бъде! Отговорността е Ваша!
 3. Ако в избата няма хотел или ресторант, има ли в близост такива? Ако има, можете да си партнирате и взаимно да се популяризирате, за да направите региона по-желан за посещения.
 4. Близо ли сте до туристическа забележителност? Ако да – използвайте го! Ако не – огледайте се за други малки туристически обекти, местни занаяти, алтернативни преживявания, с които взаимно да изградите съвместен туристически продукт, за да е по-комплексно преживяването в региона Ви.
 5. Колко различни услуги във винения туризъм предлагате и можете ли да откликнете на запитване за нещо по-интересно? Какво да бъде то? С какво сте уникални като преживяване? Както видяхме, само качеството на виното не е достатъчно.
 6. Кой отговаря на запитванията на туроператори и частни туристи и в рамките на колко дни отговаряте? А изобщо отговаря ли им някой?
 7. Предлагате ли отстъпка за туроператори? Ако не, преосмислете си ценообразуването и заложете поне 10%.
 8. Работи ли избата с туристи през почивните дни? Липсата на възможност избата да приема туристи през почивните дни е основната причина според отговорите на анкетираните и в двете анкети да не я посещават.
 9.  Каква е цената на дегустациите Ви? Ако е прекалено скъпа за услугата, която предлагате, помислете как да я редуцирате, но не за сметка на качеството на виното или услугата. Темата е дълга, няма да навлизаме в детайли.
 10. Кой посреща туристите? Доколко е запознат с историята на региона, винопроизводството и говори ли чужд език? Замислете се за винен гид, а ползите от него можете да прочетете в статията Подценената роля на професията винен гид.
 11. Достатъчно активни ли сте в популяризиране на винарската изба като винена дестинация сред туроператори и крайни туристи или разчитате само на запитвания? Ако не, ето какво пропускате: Виненият туризъм: предимствата за винарските изби
 12. Табелите по пътя и лошата пътна инфраструктура са по-сложен въпрос, чието решение в повечето случаи не зависи от самите изби. Всъщност, така както се прави избор на район, за да се създаде лозе и изба, така и близостта до туристически обекти и пътната инфраструктура трябва да бъде съобразена още с изграждането на избата. Ако сте най-отдалечената изба, с лош път и липса на изхранване и настаняване наоколо, начинанието с туризма ще е много трудно. Погрижете се избата да има точна GPS локация, създайте уникално преживяване, помислете за предлагане на храна и възможност за палатки, кемпери и друг вид настаняване, което не изисква големи инвестиции.

Ако статията ви е била интересна и полезна, свържете се с нас, за да ни благодарите! Може пък и да Ви помогнем с идеи :). А ние оставаме с надеждата, че в следващите анкети ще има повече анкетирани, по-малко трудности, които са срещали и повече изби, включени в туровете.

 

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените вашите предпочитания за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на функционирането на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.